Bejelentkezés : rostamarton@rostamarton.hu | +36-20-980-6771

Ügyvédi irodánk elsősorban az alábbi területeken vállal jogi tevékenységet:

§ Ingatlanjog (adásvételi, ajándékozási, ráépítési, szolgalmi jogi, bérleti és egyéb szerződések teljes körű földhivatali ügyintézéssel),

§ Peres ügyek,

§ Öröklési-, hagyatéki jogviták, végrendelet, öröklési szerződés

§ Családjog (házassági vagyonjogi szerződés, házassági bontóper, házasság felbontásával kapcsolatos szerződések)

§ Cégjog (gazdasági társaságok alapítása, módosítása, végelszámolása),

§ Cégek részére komplex jogi szolgáltatás,

§ Nonprofit jogterület (egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok létesítése, változások átvezetése),